Hướng dẫn mua hàng


Bước 1: Chọn sản phẫm muốn muaBước 2: Chọn mẫu/ màu sắc và số lượng sản phẩm, click ô " CHO VÀO GIỎ HÀNG"

Bước 3: Sau khi chọn xong tất cả các sản phẩm vào giỏ hàng, click vào ô " BƯỚC TIẾP THEO"

Bước 4: Điền thông tin ship hàng bao gồm:
       - tên người nhận
       - địa chỉ: số nhà hoặc địa điểm cụ thể, xã/ phường, quận/ huyện/ thị xã, tỉnh/ thành phố
       - số điện thoại liên hệLụm cảm ơn ('.''_''.')