Set dành cho những bạn yêu Mèo - P2

SET BAO GỒM 1 DÂY CHUYỀN MÈO GỐM HOA + 2 LẮC/VÒNG TAY


Mấy bé Mèo trông "Trung Hoa" mà lại còn cute quá, môi chúm chím như chờ ai kiss vậy đó :*

Không còn gì để diễn tả hơn bằng một từ "DỄ THƯƠNG" FULL SET: 160.000